Right to lodge a complaint

Vastavalt Võlaõigusseaduse §-le 218 vastutab müüja kauba lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb 2 aasta jooksul kauba üleandmisest ostjale (juriidilistele isikutele 1 aasta). Sealjuures eeldatakse, et 6 kuu jooksul kauba ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus kauba või puuduse olemusega.

Puuduse ilmnemisel tuleb:
  1. Saata vastavasisuline avaldus e-posti aadressile info@comfy.ee
  2. Avalduses võimalikult täpselt kirjeldada avastatud puudust.
  3. Lisada võimalusel toote defektidest fotod.
  4. Märkida avalduses ära tellimuse või arve number ja kontaktandmed.

Peale avalduse meile saabumist võtame Teiega ühendust 7 päeva jooksul, et leppida kokku edasine tegevus puuduse üle vaatamiseks ja parandamiseks.