fbpx

Istumisosas HR vaht kahes kihis - 30 kg 150 N / 25 kg 60 N