fbpx

Istumisosas HR vaht kahes kihis 30 kg / 150 N ning 30 kg / 120 N